Therapeuten met één doel: het welzijn van uw kind, uw tiener en u

Sofie Van Tichelen
Praktijkverantwoordelijke
Kinesitherapeute & Psychomotorisch therapeute
Feuerstein therapeute
Kinderyogadocent

Kim Dierickx
Pediatrisch kinesitherapeute met specialisatie psychomotoriek en Bobath-therapie

Lore Daneels
Pediatrisch kinesitherapeute met specialisatie psychomotoriek

Lies Haeverans
Pediatrisch kinesitherapeute met specialisatie psychomotoriek

Tinne Wauters
Klinisch psychologe

Sanne Renglé
Orthopedagoge
Systeemtherapeute

Melene Marynissen
Klinisch psychologe

Mia Jansen
Mindfulness Coach

Evelien Ringoet
Logopediste (afwezig in De Parachute vanaf 10/7/’19)

Meg Willio
Logopediste

Maité Vandousselaere
Logopediste

Sofie Van Tichelen – Kinesitherapeute & Psychomotorisch therapeute, praktijkverantwoordelijke

Sofie & De Parachute

 • Algemene vragen over de werking en aanpak van De Parachute
 • Specifieke vragen over uw kind
 • Eerste kennismakings- en intakegesprek
 • (Psycho)motorisch onderzoek van kinderen tussen 0 en 16 jaar
 • Psychomotorische Therapie bij kinderen tussen 3 en 16 jaar

Achtergrond

 • Licentiaat Kinesitherapie
 • Specialisatieopleiding  KUL Psychomotorische Therapie
 • GPB Lerarenopleiding
 • Erkend testleider BOT-2 Explore
 • Feuerstein therapeut
 • Gediplomeerd kinderyogadocent (Kreakatau)
 • Heppie Massage
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring
  • als zelfstandig psychomotorisch therapeute
  • als psychomotorisch therapeute in het buitengewoon onderwijs type 1, 3, 4 en 8
  • als externe ondersteuner (voorheen gon-begeleidster) en vanuit het ambulant adviesteam type 4
  • in de psychomotorische diagnostiek
  • als paramedisch coördinator in het buitengewoon onderwijs

Vakpublicaties

 • ‘Onderzoek naar de ontwikkeling van het structureren van de Complexe Figuur van Rey-Osterrieth bij Vlaamse kinderen tussen 5 en 7 jaar.’ In: Actuele Themata uit de Psychomotorische Therapie. Leuven: Acco. (2004)
 • ‘Groepstraining faalangst. Meer doen dan je best? Dat bestaat niet!’ In: Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren. Een nieuwe beweging anno 2010. Leuven: Acco. (2010)
 • ‘Is jouw kind al aan de yoga?‘ In: Tijdschrift Psychologies (november 2016)

Kim Dierickx – Pediatrisch kinesitherapeute, Bobath-therapeute & Psychomotoriek

Kim & De Parachute

 • Pediatrische Kinesitherapie waaronder Bobath-therapie vanaf geboorte
 • Psychomotorische Therapie voor kinderen tussen 0 en 16 jaar
 • Pre- en postnatale Kinesitherapie voor mama’s

Achtergrond

 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Pediatrie KUL
 • Psychomotoriek bij kinderen IRSK
 • Bobathopleiding ABVV vzw
 • Kinesitherapie in de Verloskunde en Gynaecologie KUL
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • zelfstandig pediatrisch-psychomotorisch therapeute
  • pediatrisch kinesitherapeute op de afdeling pediatrie in een universitair ziekenhuis
  • pediatrisch kinesitherapeute in het buitengewoon onderwijs type 2 en 6
  • coördinator van inclusiespeelpleinen en buitenschoolse opvang

Lore Daneels – Pediatrisch kinesitherapeute & Psychomotoriek

Lore & De Parachute

 • Pediatrische Kinesitherapie voor kinderen vanaf de geboorte
 • Psychomotorische Therapie voor kinderen tussen 0 en 16 jaar

Achtergrond

 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Pediatrie KUL
 • Academische lerarenopleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie KUL
 • Psychomotorisch onderzoek en therapie bij kinderen, Explore
 • Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • zelfstandig pediatrisch-psychomotorisch therapeute
  • kinesitherapeute in een stichting voor kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische stoornissen
  • begeleidster bij bewegingsproject voor kleuters
  • psychomotorisch therapeute in het buitengewoon onderwijs type 1 en 2

Lies Haeverans – Pediatrisch kinesitherapeute & Psychomotoriek i.o.

Lies & De Parachute

 • Pediatrische Kinesitherapie voor kinderen vanaf de geboorte
 • Psychomotorische Therapie voor kinderen tussen 0 en 16 jaar

Achtergrond

 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Pediatrie KUL
 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Musculoskeletale/ Sport KUL
 • Psychomotoriek (cursus 2018-2019, Thomas More)
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • pediatrisch-psychomotorisch kinesitherapeute in een multidisciplinaire groepspraktijk
  • pediatrisch kinesitherapeute in een revalidatiecentrum voor kinderen met neurologische problemen
  • pediatrisch kinesitherapeute in een centrum voor ambulante revalidatie: kinderen met AS

Tinne Wauters – Klinisch psychologe

Tinne & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Psychodiagnostiek van kinderen en jongeren
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Stresstraining

Achtergrond

 • Licentiate in de Klinische Psychologie, KU Leuven
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • klinisch psychologe in CGG (Berchem, Geel, Herentals)
  • klinisch psychologe in multidisciplinaire groepspraktijk Triangel
  • Orthopedagoge en ondersteuner in Buitengewoon onderwijs type 2 en Basisaanbod. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen.

Sanne Renglé – Orthopedagoge – Systeemtherapeute i.o.

Sanne & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Psychodiagnostiek van kinderen en jongeren
 • Individuele begeleiding van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Stresstraining

Achtergrond

 • Master in de Pedagogische wetenschappen – orthopedagogiek, KU Leuven
 • Erkende Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie i.o.
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • zelfstandig psychotherapeute / orthopedagoge
  • vrijwilliger psychosociale begeleiding CAW
  • gezinsbegeleider bij CKG (problematische opvoedingssituaties en vrijwillige begeleidingsvragen bij gezinnen met kinderen tussen 0-12 jaar)
  • leefgroepbegeleider bij CKG (kinderen tussen 0-3 jaar)
  • verantwoordelijke van een stedelijk kinderdagverblijf
  • stagiaire contextbegeleider (ambulante mobiele begeleiding bij jongeren met een problematisch overlevingspatroon)
  • stagiaire pedagoge in een DVC (kinderen en jongeren met een meervoudige beperking)

Melene Marynissen – Klinisch psychologe

Melene & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Psychodiagnostiek van kinderen en jongeren
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren
 • Ouderbegeleiding

Achtergrond

 • Master in de Klinische Psychologie, KU Leuven
 • Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen, KU Leuven
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • leerkracht en zorgleerkracht in het lager onderwijs

Mia Jansen – Lerares secundair onderwijs & gecertificeerd mindfulnesstrainer voor jongeren en volwassenen

Mia & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Individuele mindfulnesstraining voor jongeren
 • Groepstraining mindfulness voor jongeren

Achtergrond

 • Gecertificeerde Mindfulnesstrainer aan het Instituut voor Aandacht en Mindfulness
 • Voorzitter Commissie Onderwijs van vzw mindfulnessvereniging
 • Propedeuse Cultuurwetenschappen aan de OU
 • Bachelor filosofie aan de KUL
 • Postgraduaat Mentor voor jonge leraren in onderwijs
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  – Lerares in het secundair onderwijs
  – Mindfulness sessies in scholen voor jongeren en leraren
  – Trainer Onverstoorbaar Vriendelijk Leraarschap
  – Medewerker aan de Academie voor Levenskunst
  – Medewerker Vonk & Visie
  – Medewerker Educatieve Academie

Evelien Ringoet Logopediste (afwezig in De Parachute vanaf 10/7/’19)

Evelien & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Logopedisch onderzoek van kinderen vanaf 3 jaar
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren

Achtergrond

 • Bachelor in de logopedie
 • Postgraduaat leerstoornissen i.o.
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • zelfstandig logopediste
  • logopediste in centrum basiseducatie
  • logopediste in het buitengewoon onderwijs type 4
  • logopediste in een MFC type 4

Meg Willio  Logopediste

Meg & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Logopedisch onderzoek van kinderen vanaf 3 jaar
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren

Achtergrond

 • Master in de logopedie
 • Bachelor na Bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • stagiaire logopediste in een logopedische groepspraktijk
  • stagiaire logopediste in een school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod
  • stagiaire zorg in een school voor regulier onderwijs
  • stagiaire zorg in een school voor buitengewoon onderwijs type 2 en type 9
  • logopediste in een school voor buitengewoon onderwijs type 2 en type 9

Maité Vandousselaere  Logopediste

Maité & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Logopedisch onderzoek van kinderen vanaf 3 jaar
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren

Achtergrond

 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (optie logopedie) KUL
 • Bachelor na Bachelor: Buitengewoon Onderwijs
 • ComVoor – Voorlopers in Communicatie: attest van testbevoegdheid
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • zelfstandig logopediste
  • logopediste in een school voor buitengewoon secundair onderwijs OV1 – OV2
  • logopediste in een school voor buitengewoon basisonderwijs type 2 en Basisaanbod