Psychomotorische Therapie en Kinesitherapie bij De Parachute

Kinderen houden meestal van bewegen, plezier maken, lachen, samenspelen en experimenteren. Dat is niet alleen fijn en gezond maar ook erg belangrijk. Al spelend en bewegend oefenen kinderen essentiële zaken als hun motoriek, zintuigen, beleving en sociale vaardigheden. Onbewust doen ze kennis op die ze voor de rest van hun leven nodig hebben om te functioneren in onze maatschappij.

Maar bij een deel van onze kinderen verloopt die ontwikkeling minder vlot vanaf de geboorte, peuter-kleutertijd of later. Daardoor kunnen ze moeilijkheden ervaren: motorisch, sociaal, cognitief, zintuiglijk, of op andere vlakken. Er kunnen eventueel schoolse problemen zijn -of opduiken- met rekenen, schrijven, lezen, tekenen, knutselen, onthouden, organiseren of andere dingen die van het kind verwacht worden. En dit kan dan weer leiden tot secundaire problemen in gedrag of emotie.

 

We kunnen (psycho)motorische moeilijkheden toeschrijven aan:

  • aangeboren aandoeningen zoals Spina Bifida, Cerebral Palsy, Syndroom van Down, …
  • niet-aangeboren aandoeningen zoals een auto-ongeval, beroerte, …
  • specifieke leer- of ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D, autisme, DCD, richtings- en lateralisatieproblemen, dysorthografie, dyscalculie, dyslexie, …
  • een tekort aan motorische ervaring, immaturiteit
  • onverklaarbare redenen

Wat kunt u verwachten van Psychomotorische Therapie en Kinesitherapie?