Wat kunt u verwachten van Psychomotorische Therapie en Kinesitherapie?

 

Psychomotorische Therapie bij De Parachute
Psychomotorische Therapie, een specialisatie van de klassieke kinesitherapie, richt zich op het kind of adolescent in zijn totaliteit. De psychomotorisch therapeut hecht belang aan alle aspecten van de ontwikkeling, omdat er constant interactie is tussen het motorische, sociaal-emotionele en cognitieve functioneren. Daarnaast heeft ook de omgeving een belangrijke invloed.

Concreet:

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek (Sofie Van Tichelen)
 • Psychomotorisch onderzoek van kinderen en jongeren (Sofie Van Tichelen)
  • grove motoriek
  • fijne motoriek
  • grafomotoriek en schrijfmotoriek
  • lateralisatie
  • visuele – perceptie
  • visuomotoriek
  • ruimtelijke oriëntatie en visueel-ruimtelijke vaardigheden
  • executieve functies
  • rekenen
 • Individuele therapie van kinderen en jongeren (Sofie Van Tichelen, Kim Dierickx, Lore Daneels)
  • grove motoriek
  • fijne motoriek
  • grafomotoriek en schrijfmotoriek
  • lateralisatie
  • visuomotoriek
  • ruimtelijke oriëntatie en visueel-ruimtelijke problemen
  • werkhoudingsproblemen en moeite met concentratie en volgehouden aandacht
  • executieve functies
  • rekenen (gekoppeld aan coördinatie-, lateralisatie- en/of visueel-ruimtelijke problemen)
  • leren leren en organiseren & plannen
  • relaxatie gedeeltelijk gebaseerd op Mindfulness vb. bij spanningsklachten, psychosomatische klachten, …

Naast de individuele therapie vinden we het bij De Parachute erg belangrijk om samen op zoek te gaan naar eventuele aanpassingen en hulpmiddelen om de thuis- of klassituatie van uw kind zo comfortabel en werkbaar mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met een aangepast werkhoekje. We geven daarnaast tips en advies rond mogelijke aanpassingen en hulpmiddelen: schrijfmaterialen, onthoudschema’s, aangepaste ADL-hulpmiddelen (activiteiten dagelijkse leven), … Ook u als ouder begeleiden we door u oefeningen uit te leggen die u thuis kunt doen om uw kind te stimuleren.


Kinesitherapie bij De Parachute
U kunt bij onze kinesitherapeuten terecht voor Pediatrische Kinesitherapie, meer bepaald Neuromotorische Therapie, Bobath-therapie en Ontwikkelingsbegeleiding.

Concreet:
Neuromotorische Therapie, Bobath-therapie en Ontwikkelingsbegeleiding
(Kim Dierickx, & Lore Daneels)

Baby’s en peuters

 • (Prematuur geboren) kinderen met een te hoge of te lage spiertonus (spanning)
 • Bijsturen van het vertraagd, pathologisch of niet bereiken van motorische mijlpalen zoals zich oprichten, rollen, zitten, kruipen, tot stand komen en stappen
 • Normaliseren van een voorkeurshouding, torticollis, …
 • Algemene overspanning en motorische onrust
 • Respiratoire moeilijkheden
 • Plezier beleven aan experimenteren en bewegen – spelen

Kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten

 • Inhaalbeweging maken op grof motorisch vlak
 • Normaliseren of zo functioneel mogelijk laten verlopen van bewegingspatronen
 • Plezier beleven aan spelen en grof motorisch functioneren

Naast de individuele therapie vinden we het bij De Parachute erg belangrijk om samen op zoek te gaan naar eventuele aanpassingen en hulpmiddelen om de thuis- of klassituatie van uw kind zo comfortabel mogelijk te maken. Ook u als ouder begeleiden we door u oefeningen uit te leggen die u thuis kunt doen om uw kind te stimuleren. Verder kunnen we samenwerken met gespecialiseerde firma’s voor bijvoorbeeld orthopedische hulpmiddelen zoals rijglaarsjes, nachtorthesen enzovoort.