Het verhaal van De Parachute

De Parachute is sinds 2013 een multidisciplinaire groepspraktijk die psychomotorische therapie, kinesitherapie, psychologie en logopedie overspant. Maar het verhaal begint al veel vroeger.
Sofie Van Tichelen begon in 2004 als zelfstandig psychomotorisch therapeut en startte in 2007 te Blanden met een eigen praktijk voor psychomotorische therapie. Eén jaar later werd de praktijk uitgebreid met Kim Dierickx. In 2010 kwam er nog een derde therapeut bij, Lore Daneels. Een sterk en compatibel team met ruimte voor ieders specialisme.

Maar het verhaal gaat verder.

Want therapeuten Sofie, Kim en Lore merken dat ze, vanuit hun verschillende opleidingen en werkervaring, ouders en scholen een nóg ruimer aanbod van kennis en vaardigheden kunnen bieden. De nood is er. De vraag is er. En de gedrevenheid van de therapeuten is er meer dan ooit. Het team haalt er een psychologe en een logopediste  bij. En zo wordt de eerst psychomotorische groepspraktijk multidisciplinair.

De Parachute is geland.

Om nog beter aan de vraag tegemoet te komen, vervoegden tussen 2014 en 2019 nog bijkomende therapeuten het team.

Onze doelstellingen:

  • nog beter inspelen op de ruimere problematiek van kinderen en hun ouders
  • een overlegplatform zijn om samen vanuit de verschillende invalshoeken als denken, voelen en handelen tot een optimale diagnostiek en begeleiding van kinderen en hun ouders te komen
  • een flexibele aanpak, want het blijft ook mogelijk om kinderen of jongeren te begeleiden vanuit één specifieke discipline
  • elkaar versterken als collega’s d.m.v. onze teamvergaderingen, casusbesprekingen en rekening houden met elkaars feedback over eigen handelen

De Parachute maakt haar laatste sprong op 30.06.2022.