Therapeuten met één doel: het welzijn van uw kind, uw tiener en u

Sofie Van Tichelen
Praktijkverantwoordelijke
Kinesitherapeute & Psychomotorisch therapeute
Feuerstein therapeute
Kinderyogadocent

Kim Dierickx 
Pediatrisch kinesitherapeute met specialisatie psychomotoriek en Bobath-therapie

> vanaf 15 februari ’21 in zwangerschapsverlof

Lore Daneels
Pediatrisch kinesitherapeute met specialisatie psychomotoriek

Tinne Wauters
Klinisch psychologe

Sanne Renglé 
Orthopedagoge
Systeemtherapeute

> vanaf 15 februari ’21 in zwangerschapsverlof)

Melene Marynissen
Klinisch psychologe

Anneleen Van Kelecom
Pedagoge
Gezinsbegeleider

Meg Willio
Logopediste

Maité Vandousselaere
Logopediste

Sofie Van Tichelen – Kinesitherapeute & Psychomotorisch therapeute, praktijkverantwoordelijke

Sofie & De Parachute

 • Algemene vragen over de werking en aanpak van De Parachute
 • Specifieke vragen over uw kind
 • Eerste kennismakings- en intakegesprek
 • (Psycho)motorisch onderzoek van kinderen tussen 0 en 16 jaar
 • Psychomotorische Therapie bij kinderen tussen 3 en 16 jaar

Achtergrond

 • Licentiaat Kinesitherapie
 • Specialisatieopleiding  KUL Psychomotorische Therapie
 • GPB Lerarenopleiding
 • Erkend testleider BOT-2 Explore
 • Feuerstein therapeut
 • Gediplomeerd kinderyogadocent (Kreakatau)
 • Heppie Massage
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring
  • als zelfstandig psychomotorisch therapeute
  • als psychomotorisch therapeute in het buitengewoon onderwijs type 1, 3, 4 en 8
  • als externe ondersteuner (voorheen gon-begeleidster) en vanuit het ambulant adviesteam type 4
  • in de psychomotorische diagnostiek
  • als paramedisch coördinator in het buitengewoon onderwijs
  • als beleidsmedewerker in het buitengewoon onderwijs

Vakpublicaties

 • ‘Onderzoek naar de ontwikkeling van het structureren van de Complexe Figuur van Rey-Osterrieth bij Vlaamse kinderen tussen 5 en 7 jaar.’ In: Actuele Themata uit de Psychomotorische Therapie. Leuven: Acco. (2004)
 • ‘Groepstraining faalangst. Meer doen dan je best? Dat bestaat niet!’ In: Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren. Een nieuwe beweging anno 2010. Leuven: Acco. (2010)
 • ‘Is jouw kind al aan de yoga?‘ In: Tijdschrift Psychologies (november 2016)

Kim Dierickx – Pediatrisch kinesitherapeute, Bobath-therapeute & Psychomotoriek

Kim & De Parachute

 • Pediatrische Kinesitherapie waaronder Bobath-therapie vanaf geboorte
 • Psychomotorische Therapie voor kinderen tussen 0 en 16 jaar
 • Pre- en postnatale Kinesitherapie voor mama’s

Achtergrond

 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Pediatrie KUL
 • Psychomotoriek bij kinderen IRSK
 • Bobathopleiding ABVV vzw
 • Kinesitherapie in de Verloskunde en Gynaecologie KUL
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • zelfstandig pediatrisch-psychomotorisch therapeute
  • pediatrisch kinesitherapeute op de afdeling pediatrie in een universitair ziekenhuis
  • pediatrisch kinesitherapeute in het buitengewoon onderwijs type 2 en 6
  • coördinator van inclusiespeelpleinen en buitenschoolse opvang

Lore Daneels – Pediatrisch kinesitherapeute & Psychomotoriek

Lore & De Parachute

 • Pediatrische Kinesitherapie voor kinderen vanaf de geboorte
 • Psychomotorische Therapie voor kinderen tussen 0 en 16 jaar

Achtergrond

 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie Pediatrie KUL
 • Academische lerarenopleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie KUL
 • Psychomotorisch onderzoek en therapie bij kinderen, Explore
 • Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • zelfstandig pediatrisch-psychomotorisch therapeute
  • kinesitherapeute in een stichting voor kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische stoornissen
  • begeleidster bij bewegingsproject voor kleuters
  • psychomotorisch therapeute in het buitengewoon onderwijs type 1 en 2

Tinne Wauters – Klinisch psychologe

Tinne & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding

Achtergrond

 • Licentiate in de Klinische Psychologie, KU Leuven
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • klinisch psychologe in CGG (Berchem, Geel, Herentals)
  • klinisch psychologe in multidisciplinaire groepspraktijk Triangel
  • Orthopedagoge en ondersteuner in Buitengewoon onderwijs type 2 en Basisaanbod. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen.

Sanne Renglé – Orthopedagoge – Systeemtherapeute i.o.

Sanne & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding

Achtergrond

 • Master in de Pedagogische wetenschappen – orthopedagogiek, KU Leuven
 • Erkende Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • zelfstandig psychotherapeute / orthopedagoge
  • vrijwilliger psychosociale begeleiding CAW
  • gezinsbegeleider bij CKG (problematische opvoedingssituaties en vrijwillige begeleidingsvragen bij gezinnen met kinderen tussen 0-12 jaar)
  • leefgroepbegeleider bij CKG (kinderen tussen 0-3 jaar)
  • verantwoordelijke van een stedelijk kinderdagverblijf
  • stagiaire contextbegeleider (ambulante mobiele begeleiding bij jongeren met een problematisch overlevingspatroon)
  • stagiaire pedagoge in een DVC (kinderen en jongeren met een meervoudige beperking)

Melene Marynissen – Klinisch psychologe

Melene & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding

Achtergrond

 • Master in de Klinische Psychologie, KU Leuven
 • Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen, KU Leuven
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • leerkracht en zorgleerkracht in het lager onderwijs
  • stagiair in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg
  • ondersteuner in een ondersteuningsnetwerk

Anneleen Van Kelecom – Pedagoge, gezinsbegeleider, gecertificeerd talentenfluisteraar en coach

Anneleen & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding

Achtergrond

 • Licentiaat in de pedagogische wetenschappen, Sociale pedagogiek, K.U.Leuven
 • Academische lerarenopleiding, K.U.Leuven
 • Talentgericht werken met kinderen met verdieping systemisch werk, trauma en hechting
 • Waarderend coachen (basis en verdieping)
 • Oplossingsgericht werken
 • Positieve heroriëntering
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • Coachen van kinderen, jongeren en volwassenen rond opvoeding, zelfvertrouwen, faalangst, identiteit….
  • Gezinsbegeleider/opvoedingsondersteuner CKG
  • Educatief medewerker kinderrechten en gelijke kansen in onderwijs
  • Procesbegeleiding en capaciteitsversterking van diverse doelgroepen

Meg Willio  Logopediste

Meg & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Logopedisch onderzoek van kinderen vanaf 3 jaar
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren

Achtergrond

 • Master in de logopedie
 • Bachelor na Bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • stagiaire logopediste in een logopedische groepspraktijk
  • stagiaire logopediste in een school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod
  • stagiaire zorg in een school voor regulier onderwijs
  • stagiaire zorg in een school voor buitengewoon onderwijs type 2 en type 9
  • logopediste in een school voor buitengewoon onderwijs type 2 en type 9

Maité Vandousselaere  Logopediste

Maité & De Parachute

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Logopedisch onderzoek van kinderen vanaf 3 jaar
 • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren

Achtergrond

 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (optie logopedie) KUL
 • Bachelor na Bachelor: Buitengewoon Onderwijs
 • ComVoor – Voorlopers in Communicatie: attest van testbevoegdheid
 • Regelmatig volgen van bijscholingen
 • Werkervaring als
  • zelfstandig logopediste
  • logopediste in een school voor buitengewoon secundair onderwijs OV1 – OV2
  • logopediste in een school voor buitengewoon basisonderwijs type 2 en Basisaanbod