Psychologische begeleiding bij De Parachute

De ontwikkeling van een kind of tiener gaat met vallen en opstaan. Sommige kinderen/tieners hebben hierbij tijdelijk wat extra ondersteuning nodig. Ook in het opvoeden van uw kind/tiener kan het zijn dat u als ouder even de weg niet meer ziet. Bij onze psychologen /(ortho)pedagogen Tinne Wauters , Melene Marynissen , Sanne Renglé en Anneleen Van Kelecom kan u terecht als uw kind of tiener zelf aangeeft dat het moeilijkheden heeft, als u zich zorgen maakt over uw kind/tiener, als u vragen heeft bij de opvoeding of als derden zoals de huisarts, een collega-therapeut, leerkracht of gespecialiseerde centra u naar ons doorverwijzen.

Afhankelijk van de doelen waarrond gewerkt wordt, zullen deze sessies doorgaan met uw kind/tiener individueel, met u en uw kind/tiener samen of enkel met de ouders. Hierbij hechten we veel belang aan regelmatig overleg met u als ouder zodat u waar nodig uw kind/tiener kan ondersteunen.

Na de intake is het mogelijk om reeds enkele data vast te leggen. Na enkele sessies leggen we opnieuw alle info bij elkaar om samen met het kind en/of u als ouders al dan niet een verder begeleidingsplan op te stellen.

Concreet:

 • Eerste kennismakings- of intakegesprek
 • Individuele begeleiding van kinderen en tieners
  • gedragsproblemen (opstandigheid, agressie, …)
  • emotionele problemen (stress, faalangst, angsten, negatief zelfbeeld, depressie, trauma-ervaring, …) o.v.v. creatieve therapie en gesprek
  • aanleren van sociale vaardigheden
  • mindfulnesstraining
  • psycho-educatie bij ontwikkelingsproblematieken; het kind inzicht geven en leren omgaan met zijn beperking(en)
  • ouderbegeleiding
   • vragen in verband met de opvoeding van uw kind/tiener
   • psycho-educatie bij ontwikkelingsproblematieken; ouders inzicht geven in de sterktes en beperkingen van hun kind en zoeken hoe ze zelf hun kind kunnen ondersteunen
 • Gezinsbegeleiding (Systeemtherapie)
 • Psychodiagnostiek van kinderen en tieners (enkel observatie zoals een belevingsonderzoek, geen gestandaardiseerde testen.) Hiervoor verwijzen wij door naar een kinderpsychiater.